Denumire Indicatori

ID

UM

Valoare țintă

Persoane (studenți doctorat/ cercetători post-doctorat) care beneficiază de sprijin prin programe doctorat/post-doctorat, din care: Roma, din mediul rural, netradițional, SEN.

4S130

Nr

102

Cursanți/ Studenți/ Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant

4S116

Nr.

33

Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

4S117

Nr.

33

Studenți etc., care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului primit

4S118

Nr.

57

Cercetători care au finalizat programe post-doctorale ca urmare a sprijinului primit

4S119

Nr.

24

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României