Beneficiarii activităților proiectului sunt:

  • 72 doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNCDI: economic (management /contabilitate/economie) și socio-uman (istorie/filologie/geografie)
  • 30 post doctoranzi din domeniul economic (management/contabilitate/economie).

Beneficiari sunt și cele trei universități si implicit IOSUD-urile implicate, pentru că se are în vedere dezvoltarea instituționala, creșterea vizibilității cercetărilor naționale, intensificarea implicării mediului academic în rezolvarea problemelor economice ca feedback al societății la eforturile depuse de universități în educarea si formarea de specialiști performanți.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României