Prin proiect sunt identificate și structurate măsuri adresate grupului ținta care:

- va beneficia de programe de formare pentru dobândirea de competențe antreprenoriale si profesionale;

- va fi sprijinit financiar pentru a dezvolta si prezenta un plan de afaceri/ sustenabilitate/carieră;

- va fi încurajat să participe la evenimente, conferințe, mese rotunde etc. cu scopul diseminării rezultatelor cercetărilor și pentru îmbunătățirea competențelor personale si profesionale contribuind astfel la o mai buna încadrare a lor pe piața muncii;

- va fi consiliat si îndrumat profesional pentru a finaliza demersul individual de cercetare.

Proiectul încurajează participarea la învățământul terțiar universitar și, prin activitățile propuse, contribuie la îmbunătățirea competențelor grupului ținta din punct de vedere antreprenorial și profesional pentru a asigura o creștere economica sustenabilă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României