Efectele pe termen lung constau în conștientizarea importanței învățământului terțiar universitar în rândul membrilor GT care în urma participării la proiect se vor afla în situația de a decide cu privire la implementarea planului de afaceri/ sustenabilitate/ cariera realizat prin proiect ca urmare a participării la programul de competențe antreprenoriale și la programul de consiliere si dezvoltare personala și profesionala. Proiectul contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale prin transformarea acesteia într-o alternativa viabila de cariera si în consecința de ocupare, ceea ce va contribui în ultima instanța la creșterea economica.

Valoarea adăugată a proiectului consta si în dezvoltarea spiritului antreprenorial în mediul academic, cu impact asupra îmbunătățirii continue a curriculei universitare si parteneriatul încheiat cu Camerele de Comerț si Industrie din județele Alba, Dâmbovița si Suceava, ce oferă premisele dezvoltării la nivel național în funcție de necesitățile GT.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României