Proiectul propune parteneriate cu instituții universitare și actori ai mediului public și privat în vederea realizării unui schimb de bune practici si creșterea impactului mediului de afaceri asupra dezvoltării mediului universitar, fiind deja puse încheiate o serie protocoale de colaborare în ceea ce privește consilierea antreprenoriala pentru participanți care vor reprezenta baza rețelei de networking ce va reuni doctoranzi - post-doctoranzi - cadre didactice – cercetători - specialiști.

Lista parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului poate fi consultată aici.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României