Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice - PROGRESSIO”

Cod SMIS 2014+: 125040

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României