Manager de proiect:

Prof. univ. dr. Marius PETRESCU (Lider de Parteneriat)

 

Experți în implementare:

Conf. univ. dr. Valentin RADU - Expert organizare și monitorizare activități (Lider de Parteneriat)

Prof. univ. dr. Ion STEGĂROIU - Evaluator științific (Lider de Parteneriat)

Conf. univ. dr. Florin RADU - Expert gestiune GT (Lider de Parteneriat)

Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NĂSTASE - Coordonator (Partener 1)

Conf. univ. dr. Angela Nicoleta COZORICI               - Expert gestiune GT (Partener 1)

Prof. univ. dr. Iuliana CENAR - Coordonator (Partener 2)

Conf. univ. dr. Ivan Oana RALUCA - Expert gestiune GT (Partener 2)

Ec. Lucian GHEORGHIU - Coordonator (Partener 3)

Ec. Elena ZAMCU - Expert comunicare și integrare (Partener 3)

 

Posturi vacante în proiect ce vor fi ocupate în perioada de implementare:

12 Formatori (Lider de Parteneriat)

8 Tutori (Lider de Parteneriat)

1 Lector (Lider de Parteneriat)

12 Formatori (Partener 1)

8 Tutori (Partener 1)

1 Lector (Partener 1)

12 Formatori (Partener 2)

8 Tutori (Partener 2)

1 Lector (Partener 2)

 

Personal administrativ:

Mihaela CĂRUNTU - Responsabil financiar (Lider de Parteneriat)

Paul Bogdan SĂLIȘTEANU - Specialist IT (Lider de Parteneriat)

Marilena Corina DOBRESCU - Expert achiziții (Lider de Parteneriat)

Florentina Raluca BÎLCAN - Asistent manager (Lider de Parteneriat)

Adriana VASILESCU - Laborant (Lider de Parteneriat)

Adriana Constanța TOADER - Contabil (Lider de Parteneriat)

Carmen-Luiza ZLAT - Consilier juridic (Lider de Parteneriat)

Raluca GÎLMEANU - Secretar (Lider de Parteneriat)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României