Denumire Indicatori

ID

UM

Valoare țintă

Persoane (studenți doctorat/ cercetători post-doctorat) care beneficiază de sprijin prin programe doctorat/post-doctorat, din care: Roma, din mediul rural, netradițional, SEN.

4S130

Nr

102

Cursanți/ Studenți/ Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant

4S116

Nr.

33

Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

4S117

Nr.

33

Studenți etc., care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului primit

4S118

Nr.

57

Cercetători care au finalizat programe post-doctorale ca urmare a sprijinului primit

4S119

Nr.

24

 

R1 – 3 programe antreprenoriale dedicate domeniilor de studii aferente proiectului.

R2 - 60 parteneriate nou înființate pentru stagii de practica/internship-uri etc.

R3 - 1 rețea networking ce va cuprinde temele de cercetare ale doctoranzilor/post doctoranzilor si

R4 - 87 planuri de afaceri/sustenabilitate/cariera prezentate

R5 - 87 participanți sprijiniți financiar

R6 - 87 participări la conferințe din tara sau străinătate;

R7 - 87 articole publicate în reviste din tara sau străinătate;

R8 - 18 mobilități internaționale

R9 - 14 conferințe tematice/conferințe științifice / workshopuri

R10 - 1 metodologie de selecție a GT;

R11 - 2 metodologii evaluare calitativa a programului antreprenorial

R12 – 1 metodologie de selecție a participanților la activități transnaționale;

R13 – 2 programe postuniversitare pentru absolvenții de studii doctorale;

R14 – 102 kituri participant

R15 – 36 seturi de monitorizare

R16 – 3 vizite de acces la infrastructuri de cercetare internaționale.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României