Obiectivul general al proiectului este acela de a implementa un sistem integrat de masuri de educație si de formare profesionala în vederea îmbunătățirii competentelor antreprenoriale pentru un grup ținta (GT) format din 102 doctoranzi/postdoctoranzi (GT), în concordanță cu cerințele pieței muncii fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).

Beneficiarii activităților proiectului sunt:

  • 72 doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNCDI: economic (management /contabilitate/economie) și socio-uman (istorie/filologie/geografie)
  • 30 post doctoranzi din domeniul economic (management/contabilitate/economie).

Beneficiari sunt și cele trei universități si implicit IOSUD-urile implicate, pentru că se are în vedere dezvoltarea instituționala, creșterea vizibilității cercetărilor naționale, intensificarea implicării mediului academic în rezolvarea problemelor economice ca feedback al societății la eforturile depuse de universități în educarea si formarea de specialiști performanți.

Prin proiect sunt identificate și structurate măsuri adresate grupului ținta care:

- va beneficia de programe de formare pentru dobândirea de competențe antreprenoriale si profesionale;

- va fi sprijinit financiar pentru a dezvolta si prezenta un plan de afaceri/ sustenabilitate/carieră;

- va fi încurajat să participe la evenimente, conferințe, mese rotunde etc. cu scopul diseminării rezultatelor cercetărilor și pentru îmbunătățirea competențelor personale si profesionale contribuind astfel la o mai buna încadrare a lor pe piața muncii;

- va fi consiliat si îndrumat profesional pentru a finaliza demersul individual de cercetare.

Proiectul încurajează participarea la învățământul terțiar universitar și, prin activitățile propuse, contribuie la îmbunătățirea competențelor grupului ținta din punct de vedere antreprenorial și profesional pentru a asigura o creștere economica sustenabilă.

Proiectul propune parteneriate cu instituții universitare și actori ai mediului public și privat în vederea realizării unui schimb de bune practici si creșterea impactului mediului de afaceri asupra dezvoltării mediului universitar, fiind deja puse încheiate o serie protocoale de colaborare în ceea ce privește consilierea antreprenoriala pentru participanți care vor reprezenta baza rețelei de networking ce va reuni doctoranzi - post-doctoranzi - cadre didactice – cercetători - specialiști.

Lista parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului poate fi consultată aici.

Efectele pe termen lung constau în conștientizarea importanței învățământului terțiar universitar în rândul membrilor GT care în urma participării la proiect se vor afla în situația de a decide cu privire la implementarea planului de afaceri/ sustenabilitate/ cariera realizat prin proiect ca urmare a participării la programul de competențe antreprenoriale și la programul de consiliere si dezvoltare personala și profesionala. Proiectul contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale prin transformarea acesteia într-o alternativa viabila de cariera si în consecința de ocupare, ceea ce va contribui în ultima instanța la creșterea economica.

Valoarea adăugată a proiectului consta si în dezvoltarea spiritului antreprenorial în mediul academic, cu impact asupra îmbunătățirii continue a curriculei universitare si parteneriatul încheiat cu Camerele de Comerț si Industrie din județele Alba, Dâmbovița si Suceava, ce oferă premisele dezvoltării la nivel național în funcție de necesitățile GT.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României