Obiectivul general al proiectului este acela de a implementa un sistem integrat de masuri de educație si de formare profesionala în vederea îmbunătățirii competentelor antreprenoriale pentru un grup ținta (GT) format din 102 doctoranzi/postdoctoranzi (GT), în concordanță cu cerințele pieței muncii fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).

Parteneriatul proiectului este constituit din:

  1. Universitatea Valahia din Târgoviște – Lider de Parteneriat;
  2. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – Partener 1
  3. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia – Partener 2
  4. Camera de Comerț și Industrie Suceava – Partener 3

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Încurajarea doctoranzilor/post doctoranzilor în scopul participării la programe de formare cu componentă antreprenorială;

OS2 – Dezvoltarea personală si profesională a doctoranzilor/post doctoranzilor în vederea incluziunii pe piața muncii;

OS3 – Realizarea unui sistem de comunicare în vederea creșterea receptivității angajatorilor pentru cunoaștere si noi competențe;

OS4 – Creșterea vizibilității cercetărilor românești la nivel internațional.

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
IUNIE 2019
Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României